Özen İplik

Politikalarımız


KALİTE ,  İSG ve ÇEVRE POLİTİKASI

Endüstriyel dikiş ipliği sektöründe pazarının önde gelen firmalarından biri olan ÖZEN İPLİK olarak, 

Müşterilerimize karşı sorumluluğumuz;

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin; beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çözümleri sağlamak şirketimizin birinci ilkesidir.
 • Bu amaca yönelik, yasal mevzuatlar çerçevesinde, pazar araştırmasından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçlerde  yönetim sistemlerini kurarak sürekli iyileşme sağlamak, 
 • İstenilen kalitede ve zamanda
 • Sağlıklı ve güvenli bir ortamda
 • Minimum maliyetlerde üretim yapmak.
 • Etkin, sürekli ve tam katılımlı eğitimler ile bilinçlenen ve memnuniyeti sağlanan personelimizle
 • Uluslararası standartlarda mal ve hizmet üretip bunların sürekliliğine ÖZEN göstermek,  Kalite Politikamızdır.

Çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuz; 

 • Faaliyet kapsamımızda mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği  ile ilgili yasal mevzuatı takip ederek uygulamak,
 • Zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamak
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Çevremize karşı sorumluluğumuz;

 • Çevre bilincini tüm çalışanlarımıza benimseterek, çevre boyut ve etkilerini asgari düzeye indirmek, 
 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, 
 • Kirliliği kaynağında önlemek, 
 • Enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Ek olarak; tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek, Çevre Politikamızdır…. 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Üretim ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN’ prensibi ile hareket eden şirketimiz;

 • Bilginin paylaşılarak artacağına inanarak ‘Eğitimin Gerekliliği’ ilkesiyle hareket etmeyi, 
 • Ulusal kanunlara uygun haraket etmeyi ve uluslararası belgelere ve bu belgelerin yorumlarına uymayı,
 • Çocuk ve genç çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında 18 yaşını tamamlamamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını sağlamayı,
 • Çalışanın gönüllülük esasına ve temel insan haklarına uygun bir çalışma ortamı yaratarak, zorla çalıştırmanın her türlüsüne karşı gerekli tüm tedbirleri almayı,
 • Çalışanlar ve çalışmaya aday kişilerin bireysel haklarına, kültürel farklılıklarına saygı göstererek doğrudan ya da dolaylı olarak cinsiyet, din, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik durumu gibi konularda baskı, taciz ve ayrımcılık oluşturan hiçbir oluşum ve davranışta bulunmayacağımızı, ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,
 • Tüm çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz veya kötü muameleye izin vermemeyi,
 • Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlülükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasının uygulanacağını,
 • Çalışanlarımıza sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler ve haklar vereceğimizi, beceri, kapasite ve ücretlerini geliştirme ve artırıcı fırsatlar sunmayı,
 • İlgili yasal mevzuatı takip ederek zamanında ve doğru risk analizleri yaparak çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve genel sağlığını tehdit eden tüm unsurları azaltıcı, yok edici önlemler alacağımızı, sürekli iyileştirme kapsamında yeni çalışmalar yapacağımızı, iş sağlığı ve güvenliği politikamız gereği sürekli eğitimler ile çalışanlarımızı bilinçlendireceğimizi,
 • Çevre politikamız ve yürürlülükteki çevre mevzuatlarına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi ve azaltmayı, oluşan atıkları ayırmayı, uygun birimlere teslim etmeyi, üretim ve hizmetlerden kaynaklanan emisyonları azaltmayı, sürekli iyileştirme kapsamında enerji kaynaklarını verimli kullanmayı,
 • Gümrük ile ilgili yürürlülükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, üretilen ürün özellikleri ve mevzuatlara uygun sevkiyatlar yapmayı, güvensiz ve bildirimsiz ürün sevk etmeyeceğimizi,
 • Sosyal uygunluk politikamızı yürürlülükteki kanun ve yönetmeliklere, tedarikçi ve müşteri beklentilerine, kalite, İ.S.G ve çevre yönetim sistemi standartlarına,
 • etik iş davranış kuralları çerçevesinde yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli gelişmeyi taahhüt ederiz.