Özen İplik
Geri dönüşüm; Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar üretim süreçlerine kazandırılması olarak ifade edilmektedir.

Geri dönüşüme katkı sağlayarak hem doğal kaynaklarımızı korumuş oluruz hem de yeniyi üretmek yerine elimizde zaten var olan geri dönüştürülebilir atıkları kullanarak sınırlı orandaki doğal kaynaklarımızı koruyabilir, enerjiden tasarruf edebilir, daha az atık için daha az yer açabilir böylelikle ekonomimize de katkı sağlayabiliriz. Hem de bizden sonra gelecek olan nesile kullanabilecekleri kaynak bırakmış oluruz.

Geri dönüşüm sırasında uygulanan fiziksel ve kimyasal işlem sayısı, normal üretim işlemlerine göre daha az olduğu için, geri dönüşüm ile malzeme üretilmesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanır. Üzerinde yaşadığımız Dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu Dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.

Atık Su Geri Kazanım Tesisi

Tesisimizin boyahane bölümünden çıkan endüstriyel nitelikli atık sular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra atık su geri kazanım tesisimizde işlem görerek %70 i geri kazanılmaktadır. Kazanılan bu sular boyama işlemlerinde tekrar kullanılmaktadır.

Tesisimizde bulunan emisyon kaynakları için havalandırma sistemi mevcut olup, üretim alanlarından kaynaklanan emisyonlar baca vasıtasıyla atmosfere verilmektedir. Kontrolsüz emisyon çıkışı önlenmiştir. Sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğine göre ölçüm kontrolleri çevre laboratuvarları tarafından iki yılda bir yapılmaktadır.

Masura Geri Dönüşüm

Atık yönetim sistemlerinin amacı atıkların çevreye zararlı olası etkilerinden arındırılmasıdır. Bu konuda en önemli kriter ise atık yönetim sisteminin sürdürülebilir olmasıdır. Bununla ilgili olarak tesisimizde boyama hazırlık, boyama proseslerinde kullanılan masuraların tamamı, renk ayrımı yapılarak kırılma işlemi gerçekleşiyor. Daha sonra enjeksiyon makinasında masura halini alarak yeniden kullanılabilirliği sağlanmış oluyor. Plastik masuraları doğaya atmak yerine, tesisimizde geri dönüşüm işlemlerini gerçekleştirerek sürdürülebilirliğin 3 bileşeni olan çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişime katkı sağlanıyor.

Atıklar

Metal, kağıt, cam, elektronik atık ve akü, pet şişe ve plastik vb. atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal uygulamalar yardımıyla yeniden endüstriyel üretim sürecine dahil edilip kullanılmasını sağlayıp geri dönüşüm faailietlerine destek oluyoruz. 

Tesisimizde rutin faaliyetlerden kaynaklanan atıklar oluşmaktadır. Hazırlanan atık yönetim planı gereği atıklar kaynağından ayrı olarak toplanmakta, geçici depolama alanlarında kontrollü olarak bekletilmektedir. Bu atıklar, lisanlı firmalar ile yapılan sözleşmeler gereği, geri kazanım bertaraf tesislerine verilerek uzaklaştırılmaktadır. Atıkların toplanması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve prosesten dolayı oluşacak kazalardan, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yapılmaktadır. Firmamızda bulunan revirde oluşacak tibbi atıklar için her yıl yenilenen TIBBİ ATIK BELGESİ mevcuttur.

İthal edilen ve yurt içinde piyasaya arz edilen ürün ambalaj miktarları "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi" ile bildirilmekte ve bu miktarların 'Özen İplik' adına toplanması, geri kazanımı veya bertarafı için ücret ödenmektedir.

 

Avantajları

  • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.

  • Ekonomik olarak ülkeye ve şirketlere katkı sağlar.

  • Çevre kirliliğini azaltır ve daha temiz bir çevrede yaşama imkanı sunar.

  • Enerji tasarrufu sağlar.

  • Çöp yığınlarının azalmasına yardımcı olur.

  • Kentsel ekolojiye fayda sağlar.

  • Dünya’nın tükenebilir doğal kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlar.

  • İnsan sağlığı için zararlı olan atıkların çevreden temizlenmesine yardımcı olur.

  • İsrafın önüne geçilmesine yardımcı olur.

  • Enerji verimliliğini arttırır.

  • İthal edilmesi gereken hammaddelerin daha az ihtal edilmesini sağlar.

  • Ağaçların ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.

Kullanım Alanları

 • İplik Masura İplik Masura